Tag: จักรซิกแซกรุ่นเก่าชนิดใส่แป้นลายจักร

จักรซิกแซกรุ่นเก่า

1Jun

POSTED BY

จักรซิกแซกรุ่นเก่าชนิดใส่แป้นลายจักร

ก่อนจะมีการพัฒนาจักรระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลวดลายมากมาย อย่างในปัจจุบัน จะมีจักรเย็บผ้ารุ่นก่อนๆสำหรับไว้ซิกแซก เช่น จักรซิกแซ็กซิงเกอร์ singer รุ่น 248 ,จักรเย็บผ้าซิกแซก singer รุ่น 224 ,จักรเย็บผ้าซิกแซก singer 306k จักรเหล่านี้ไม่มีลายจักรในตัว จะมีแป้นลายแยกขาย หรือจัดเป็นชุดเป็นกล่องๆ แป้นลายชุดแรกเป็นแผ่นแบนๆ รุ่นต่อมาก็จะมีมิติมากขึ้นเป็นปล่องๆสำหรับสวม แป้นเหล่านี้ออกแบบมาให้ผลิตลวดลายที่ซับซ้อนมากขึ้น

แป้นลายจักรรุ่นแรก

แป้นลายจักรรุ่นแรก ชนิดแผ่นแบนๆเป็นแป้นลายรุ่นแรกดังรูปด้านล่าง ซึ่งสามารถนำมาใส่จักรซิกแซกดังนี้ จักรซิกแซ็กซิงเกอร์ singer รุ่น 248 จักรเย็บผ้าซิกแซก singer รุ่น 224 และ จักรเย็บผ้าซิกแซก singer 306k

FULL ARTICLE »