Tag: อุปกรณ์เย็บหนัง

สอนเย็บหนังด้วยมือ

21Jun

POSTED BY

สอนเย็บหนังด้วยมือ

การเย็บกระเป๋าหนังด้วยจักรเย็บผ้าทั่วไป บางครั้งมีจุดที่เข้าเย็บยากหรือหากต้องการเย็บด้ายเส้นใหญ่ๆ ก็ต้องใช้จักรคอม้า จักรคอม้ายี่ห้อดังๆอย่าง Adler ราคามือสองก็ 60,000 บาท ราคามือหนึ่งตัวล่างสุดก็แสนต้นๆ ซึ่งถ้าเราไม่ใช่โรงงานกว่าจะคุ้มเครื่องมือที่ลงทุนไปก็ใช้เวลานาน ทำให้งานเย็บมือเป็นที่นิยมในหมู่ช่างเย็บหนัง โดยใช้ด้ายเทียนมีหลายขนาดหรือด้ายจักรอุตสาหกรรมเส้นใหญ่แล้วมารูดกับขี้ผึ้งก็ได้ งานเย็บมือถือเป็นงานที่ถ้าทำออกมาแล้วงานจะดูสวยกว่างานเย็บจักรแต่ข้อเสียก็คือเย็บช้าไม่เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความเร็วในการผลิต งานเย็บมือจึงเหมาะกับงานเฉพาะชิ้นงานหรือเฉพาะบุคคลหรือใช้เย็บกระเป๋าแทนจักรคอม้าก็ได้

ตัวอย่างงานหนังที่เย็บด้วยมือ

อุปกรณ์เย็บหนังด้วยมือเบื้องต้น

ในบทความนี้เราจะมาสอนเย็บหนังด้วยด้ายเทียนเส้นใหญ่บนแท็กหนังกันนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้มีไม่มากได้แก่ เข็มเย็บหนัง 2 เล่ม ด้ายเทียนซ้อมเย็บหนัง เรื่องซ้อมเจาะหนังมีแบบเฉียงแบบไดม่อนแบบกลมรู้เล็กก้เลือกใช้ตามความชอบได้เลยนะครับระยะห่างมีตั้งแต่ 3มิล – 6มิล

FULL ARTICLE »