Archive: May 2020

การใช้งานจักรแซก Singer287 (3)

6May

POSTED BY

จากตอนที่2 ที่กล่าวถึงการใส่เข็มและการร้อยด้ายในการเริ่มต้นเย็บ วันนี้เราจะมาเริ่มต้นเย็บจริงกันนะครับถ้าจะให้ดีให้เห็นการมัดด้ายของจักรด้ายบนและด้ายล่างควรใช้คนล่ะสีจะดีที่สุดครับ ก่อนเย็บควรเช็คพื้นฐานกันก่อนนะครับ ปรับฟันจักรให้ดผล่บนฐานจักร ปรับระยะห่างฝีเข็มไม่ให้เป็นเลข 0 ปรับน้ำหนักตีนผีที่น๊อตด้านบน และหมุนขันท้ายจักรให้แน่นๆครับ
รีวิวการใช้งานจักรเย็บผ้าซิกแซก Singer-287 ตอนที่1
รีวิวการใช้งานจักรเย็บผ้าซิกแซก Singer-287 ตอนที่2

เริ่มต้นเย็บ

ตำแหน่งปรับฝีเข็มตรง ระยะแซกต่างๆของจักร
ตำแหน่งปรับระยะห่างฝีเข็ม

ขั้นตอนแรกให้ปรับเป็นผีเข็มตรงก่อนนะครับแล้วปรับตำแหน่งเข็มไว้ตรงกลางปรับตอนที่เข็มยังลอยอยู่นะครับ จากนั้นยกตีนผีขึ้นแล้วปัดด้ายล่างไปด้านซ้ายมือของผู้เย็บด้ายบนก็ปัดไปทางขวาจากนั้นนำผ้ามาสอดแล้วดึงด้ายไปทางซ้ายมือเพื่อเราจะเอาตีนผีทับด้ายเอาไว้ครับ ดูรูปประกอบนะครับ

FULL ARTICLE »